KBB VER Register

Carbon Neutral logoKBB VER register slúži na registráciu VER projektov s presnou evidenciou VER jednotiek a možnosťou tieto jednotky predať alebo nakúpiť.

VER Register je prevádzkovaný Komoditnou burzou Bratislava, ktorá s týmto projektom rozširuje služby pre emitentov, a investorov, ktorí svojimi projektami znižujú vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia.

VER (Voluntary emission reduction unit) sú jedotky dobrovoľného znižovania emisných kvót. Prevádzkovateľ projektu, napríklad projektu na zalesnenie alebo vybudovanie elektrárne bez spaľovania, t.j. vypúšťania emisií do ovzdušia, môže jednotky predať emitentovi skleníkových plynov ktorý neutralizovaním svojej produkcie skleníkových plynov o sebe môže prehlásiť že je "Carbon Neutral".

Jednoducho povedané, ak vypustíte 1 tonu CO2 (1 EUA), a kúpite si jednu tonu VER, znamená to, že Ste jednu tonu vypustili a zároveň Ste financovali projekt kde sa jedna tona emisií znížila, takže vaša produkcia nemá žiadny vplyv na zvyšovanie skleníkových plynov v atmosfére.

Spoločnosti, alebo jednotlivci, ktorí nakúpia VER v objeme celej svojej produkcie emisií CO2 v príslušnom roku, sú Carbon neutral a môžu túto informáciu zverejniť na obaloch svojich výrobkoch alebo zabezpečiť spokojnejší život svojej a budúcej generácie.

Viď obrázok - logo

Link pre sekciu obchodu CEB VER: Carbon Place

Názov jednotiek v obchodnom systéme je: CEB VER Solar market.

Kontakt
Tel: +421 907 723 428
Email: sekretariat@kbb.sk

Trnavská cesta 50/A
821 02 Bratislava
© 1992-2013 Komoditná burza Bratislava, a. s.
KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966