Dokumenty

Všeobecné dokumenty

Cenník

Ročne aktualizované údaje

2012 Výpočet uhlíkovej intenzity: calculation-of-cabon-intensity-2012.pdf

Metodológia výpočtu CEB VER

CEB VER Solar v 1.0: methodology-CEB-VER-Solar-v-1-0.pdf

 

Kontakt
Tel: +421 907 723 428
Email: sekretariat@kbb.sk

Trnavská cesta 50/A
821 02 Bratislava
© 1992-2013 Komoditná burza Bratislava, a. s.
KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966