Prosím prihláste sa

:
:
: Zadajte prosím tento kód do formulára.
Kontakt
Tel: +421 907 723 428
Email: sekretariat@kbb.sk

Trnavská cesta 50/A
821 02 Bratislava
© 1992-2013 Komoditná burza Bratislava, a. s.
KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966