Databáza VER projektov

ID FilterNázov projektu FilterTyp projektu FilterVerifikovaných jednotiek Filter Menu
Počet záznamov: 2; Strana: 1/1; Vygenerované za: 0.238 s
S002Polešovice Freefield 2CEB VER Solar586
S001Polešovice Freefield 1CEB VER Solar611
Kontakt
Tel: +421 907 723 428
Email: sekretariat@kbb.sk

Trnavská cesta 50/A
821 02 Bratislava
© 1992-2013 Komoditná burza Bratislava, a. s.
KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966