Informácie o projekte - Polešovice Freefield 2

S002
Polešovice Freefield 2
CEB VER Solar
586
0
Polešovice
49.021194
17.34914
Czech Republic
CEB VER Solar v1.0

Solárna elektráreň Polešovice Freefield 2 produkuje 1,4148 MWp. Elektráreň prevádzkuje EMEL Energy, a je situovaná v Českej Republike blízko mesta Hradec Králové. Produkovaním elektriky zo solárnej energie, projekt znižuje výrobu elektriky v elektrárňach kde dochádza k spaľovaniu uhlia alebo plynu a tým pomáha k znižovaniu CO2.


Enlarge map

Ročné údaje

Rok ▲Alok. jednotiekVerif. jednotiekPredaných jednotiekZruš. jednotiek Menu
Počet záznamov: 1; Strana: 1/1; Vygenerované za: 0.056 s
201258658600

Dokumentácia projektu

Názov dokumentu FilterJazyk Filter Menu
Počet záznamov: 0; Strana: 1/0; Vygenerované za: 0 s
Tabuľka neobsahuje žiadny záznam
Kontakt
Tel: +421 907 723 428
Email: sekretariat@kbb.sk

Trnavská cesta 50/A
821 02 Bratislava
© 1992-2013 Komoditná burza Bratislava, a. s.
KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966